بازاریابی b2b شیوه نوین تجارت در شبکه های اجتماعی

بازاریابی کسب و کار یک عمل بازاریابی از افراد و یا سازمانها (از جمله کسب و کار تجاری، دولت و موسسات) است و به آنها این اجازه را می دهد تا در فروش  محصولات یا ارائه خدمات به شرکت ها ، سازمان ها و در مقیاس بالاتر دولت ها شرکت کنند .

اهمیت این شیوه بازاریابی به شکلی است که به عنوان اساس تجارت جهانی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است .

به صورت کلی استراتژی B2B به عنوان تجدید نظر و بازسازی برای بازاریابی و بهره وری در فروش است.

بازاریابی b2b شیوه نوین تجارت در شبکه های اجتماعی

دیدگاه ها بسته شده است